Zestawienie korzyści dla użytkowników z aktywnym abonamentem:

Korzyści W Abonamencie Bez Abonamentu
Zmiany prawne
Nowe funkcjonalności
Drobne poprawki
Pakiety serwisowe
Mechanizm pobierania kursów walut
Oferty Klubu InsERT
Otrzymywanie ulepszeń pocztą
Mechanizm pobierania parametrów biznesowych
Obliczanie podsumowania tylko pozycji zaznaczonych na liście
Formatowanie warunkowe wierszy na listach
Mechanizm pobierania danych urzędów skarbowych
Mechanizm kontroli aktywności VAT użytkownika VIES
Mechanizm przekazywania w dymkach informacyjnych błędów SQL Servera
Mechanizm kopiowania listy pozycji towarowych pomiędzy różnymi dokumentami
Mechanizm pobierania danych adresowych kontrahentów z bazy adresowej GUS
Mechanizm podpowiadania danych adresowych

Wyświetlanie wszystkich 5 wyników