Szybki dostęp do danych
Produkty StorageCraft pozwalają błyskawicznie odzyskać dostęp do danych w backupie bez jego przywracania.

  • Montowanie / Szybkie montowanie – gdy potrzebujesz dostępu do utraconego pliku
  • VirtualBoot – gdy potrzebujesz pełnego dostępu do systemu z jego konfiguracją i programami

Montowanie / Szybkie montowanie – szybkie odzyskiwanie dostępu do elementów backupu

Chcesz pilnie odzyskać niedostępny plik lub folder? Funkcja montowania to szybki dostęp do danych w postaci struktury katalogów.

1. Znajdź najaktualniejszy plik backupu.
2. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu opcję Szybkiego montowania. Uzyskasz podgląd wszystkich danych jako struktury katalogów z możliwością ich kopiowania na zasadzie „Przeciągnij i upuść”.

Jeśli szukasz możliwości edycji plików w backupie:

1. Włącz aplikację ShadowProtect SPX a następnie Przeglądarkę łańcucha backupu.
2. Wybierz plik kopii bezpieczeństwa, z której chcesz odzyskać dane i kliknij Montowanie.
3. Wskaż literę dysku, pod którą backup zostanie zamontowany, odznacz pole Tylko do odczytu i kliknij OK.

Montowanie / Szybkie montowanie dostępne są w ramach standardowej licencji ShadowProtect SPX.

Zobacz film:

VirtualBoot – szybkie odzyskanie dostępu do całego systemu
Potrzebujesz pewności, że w kilka minut od awarii komputera sprawnie wznowisz pracę ?
Zamierasz przeprowadzić testy nie narażając firmowej sieci na przestoje i problemy?
Szykujesz się do migracji swoich serwerów?

Dzięki technologii StorageCraft VirtualBoot bezpiecznie odzyskasz dostęp do całej zawartości komputera uruchamiając go jako maszynę wirtualną w ciągu zaledwie kilku minut od wystąpienia awarii.

Korzyści

  • pełen dostęp do danych z backupu bez konieczności jego odtwarzania
  • widzisz pulpit zbackupowanej maszyny tak, jakby awaria nie przerwała jej działania
  • masz dostęp do wszystkich plików i aplikacji
  • sprawnie wznawiasz przerwaną pracę, a system na bieżąco backupuje jej efekty

Uruchamianie systemu z VirtualBoot
1. Zainstaluj darmowe rozwiązanie do wirtualizacji (VirtualBox) na maszynie chronionej programem ShadowProtect.
2. Uruchom aplikację ShadowProtect SPX a następnie VirtualBoot
3. Wybierz plik backupu, z którego chcesz uruchomić system w maszynie wirtualnej.
4. Nazwij maszynę wirtualną i przydziel jej odpowiednią ilość pamięci RAM. Kliknij OK.
5. Po chwili będziesz mógł zalogować się do wirtualnej kopii swojego komputera i rozpocząć pracę.

Technologia VirtualBoot dostępna jest w ramach standardowej licencji ShadowProtect.

Zobacz film: