Odtwarzanie backupu

Prócz odtwarzania backupu produkty StorageCraft pozwalają przywracać kopie bezpieczeństwa w dwóch trybach:

  • Hardware Independent Restore (HIR) – gdy potrzebujesz przywrócić system na dowolnej maszynie
  • HeadStart Restore (HSR) – gdy chcesz szybko odtworzyć serwer po awarii (nawet kilka TB w około 15 minut!)

Hardware Independent Restore (HIR) – uruchom system na dowolnej maszynie
Jeśli tworzysz backup programem ShadowProtect SPX to w momencie awarii komputera lub serwera swobodnie odtworzysz całą jego zawartość nawet na nowym sprzęcie bez konieczności jego konfigurowania. Sprzęt, na którym odtwarzany jest obraz niesprawnego komputera lub serwera może być zupełnie inny niż ten, z którego została wykonana kopia.

Odtwarzanie systemu z HIR
1. Uruchom nowy sprzęt z płyty ratunkowej ShadowProtect Recovery CD – Obraz płyty
2. Wskaż plik backupu, który ma zostać odtworzony.
3. Odtwarzanie przebiega niemal automatycznie.
4. Zrestartuj system.

Technologia HIR dostępna jest w ramach standardowej licencji ShadowProtect SPX.

Zobacz odtwarzanie systemu z wykorzystaniem technologii HIR (film PL)

HeadStart Restore (HSR) – szybkie odtworzenie serwera po awarii

W przypadku awarii posiadanie aktualnego pliku backupu to tylko połowa sukcesu. Drugą jest jak najszybsze jego przywrócenie tak, by zminimalizować straty firmy wywołane przestojem. Technologia HSR skraca przestoje do zaledwie kilkunastu minut – nawet w przypadku kopii bezpieczeństwa zajmujących wiele terabajtów danych! – ograniczając skutki awarii do absolutnego minimum.

Jak działa HSR?
1. HSR polega na równoczesnym odtwarzaniu backupu w czasie, gdy backupowany serwer działa i wykonywane są backupy przyrostowe.
2. Dzięki temu w momencie awarii administrator już ma odtworzony prawie cały backup na innym dysku fizycznym lub w środowisku wirtualnym.
3. Wystarczy zakończyć zadanie, dodać ostatnie pliki przyrostowe i uruchomić serwer wirtualny – wszystko zaledwie w kilkanaście minut od wystąpienia awarii.
4. Uruchomiony w ten sposób serwer zachowuje wszystkie dane, aplikacje i system operacyjny ratując firmę przed kosztami związanymi z przestojem w pracy serwera.
5. Sserwer uruchomiony w trybie HSR dalej jest backupowany, dzięki czemu zachowuje aktualną kopię bezpieczeństwa!

Technologia HSR dostępna jest w ramach standardowej licencji ShadowProtect SPX.

Zobacz jak zdefiniować zadanie HSR (film PL)