StorageCraft ShadowControl

Monitorowanie stanu backupów w sieci
StorageCraft ShadowControl to produkt monitorujący stany plików backupu w sieci. Program poinformuje cię o krytycznych parametrach związanych z tworzeniem kopii bezpieczeństwa na poszczególnych maszynach gwarantując, że zostaną wykonane zgodnie z planem.

Możesz wybrać do monitoringu określone parametry wybranych maszyn oraz ich grup maszyn oraz progów, których przekroczenie zostanie zaraportowane. Monitorowane mogą być np. takie zdarzenia jak liczba następujących po sobie backupów zakończonych niepowodzeniem, przekroczenie przez backup określonej wielkości, ograniczona ilość miejsca na dysku, na którym wykonywany jest backup czy zbytnie obciążenie systemu przez proces backupu.

Raporty dotyczące stanu backupu mogą być tworzone i wysyłane do wskazanych osób codziennie, tygodniowo lub miesięcznie.

Program pozwala zdalnie monitorować stan kopii bezpieczeństwa tworzonych rozwiązaniem StorageCraft ShadowProtect SPX na stacjach roboczych, laptopach i serwerach.