Subiekt nexo

736.77  599.00  (netto)

Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży) – Licencja na jedno stanowisko.

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę.

Opis

Subiekt nexo to program kompleksowo wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach – sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakładach usługowych itp. Przyjazny, intuicyjny interfejs ułatwia i przyspiesza pracę, a bogata funkcjonalność zaspokoi potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców, bez względu na branżę.

Subiekt nexo zapewnia obsługę wszystkich typów dokumentów handlowych (szczególną zaletą jest zaawansowany system zamówień) i sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową, dzięki której możliwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe umożliwiają ewidencjonowanie rozrachunków, działań windykacyjnych i tabeli kursów walut. Kartotekowa część systemu pozwala prowadzić zaawansowaną ewidencję asortymentu, klientów, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników.

Subiekt to od lat najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców marka systemu sprzedaży. Subiekt nexo jest kolejną wersją tego popularnego programu. Został zaprojektowany ze szczególną dbałością o wygodę użytkownika, dzięki czemu prowadzenie biznesu staje się prostsze.

Subiekt nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja podatku zryczałtowanego), Rewizor nexo (system finansowo-księgowy), Gratyfikant nexo(system kadrowo-płacowy) oraz Gestor nexo (CRM).

Najważniejsze możliwości Subiekta nexo:

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ, korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury, faktura pro forma, faktura sprzedaży z wielu magazynów;
 • rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
 • kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;
 • kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;
 • prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
 • obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;
 • kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki);
 • prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe,  wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
 • automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;
 • pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo i Rewizor nexo.

Sprzedaż, Zakup, Magazyn

 • Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych w dowolnej walucie, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury.
 • Faktura sprzedaży z wielu magazynów oraz przypisana do oddziału.
 • Zaawansowane dodawanie pozycji na dokumentach z wizualizacją towaru.
 • Wybór adresu dostawy na dokumentach sprzedaży i wydaniach; możliwość wyboru innego dostawcy w dokumentach zakupu oraz innego odbiorcy w dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach.
 • Faktura pro forma.
 • Rozbudowany system zamówień; każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych).
 • Automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych.
 • Możliwość podłączenia dodatkowych kosztów w postaci dokumentu rozchodu (RW) do pozycji na dokumencie sprzedaży (FS, PA itd.).
 • Możliwość zwiększenia precyzji ceny na dokumentach do 6 miejsc po przecinku.
 • Możliwość ustawienia kolorów na pozycjach poniżej marży lub kosztów.
 • Możliwość określania promocji dla określonych klientów na określony asortyment w określonym terminie w postaci rabatu, gratisu lub dodatku.

Zamówienia

 • Każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu.
 • Zamawiającym może być inny klient niż finalny nabywca oraz odbiorcę towarów.
 • Podczas wprowadzania dokumentu można zdefiniować termin realizacji pozycji, który jest wyliczany na podstawie oczekiwanego średniego czasu dostawy z kartoteki towaru.
 • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
 • Możliwość określenia dowolnego adresu i sposobu dostawy.
 • Możliwość oznaczania dokumentów za pomocą flag już określonych przez program.

Zlecenia

 • Sprawna obsługa bieżących stanów magazynowych – użytkownik może zamawiać dostawę towaru do stanu optymalnego magazynu, który uwzględnia w nim bieżący poziom towaru, wielkość zamówień od klienta oraz zamówienia niezrealizowane i w drodze dostawy.
 • Ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych montażu i demontażu z możliwością zmiany zapotrzebowania na składniki.
 • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.

Płatności

 • Możliwość płatności gotówkowej w wydzielonym stanowisku kasowym.
 • Oprócz gotówki czy kart płatniczych można zdefiniować wiele innych form płatności, np. płatność za pobraniem, bony.
 • Możliwość rejestrowania zakupów dokonywanych przez pracowników; podczas ewidencjonowania takiego dokumentu możliwe rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika.
 • Możliwość cedowania płatności na innego płatnika.
 • Płatności dostępne nie tylko dla dokumentów sprzedaży i zakupu, ale także dla dokumentów magazynowych i zamówień (np. możliwość wystawienia zamówienia lub wydania magazynowego z zaliczką zapłaconą kartą płatniczą).

Cenniki

 • Możliwość zdefiniowania wielu cenników głównych (dotyczących całego asortymentu).
 • Przypisanie cennika głównego do oddziału oraz możliwość przypisania cennika głównego i dodatkowego klientowi.
 • Asortyment w cenniku może wystąpić wielokrotnie – można w nim określić cenę, domyślny i maksymalny rabat w zależności od jednostki miary i wysokość progu sprzedaży.
 • Możliwość blokowania ceny i rabatu towaru na dokumencie sprzedaży związanym z danym cennikiem.
 • Możliwość definiowania cenników statycznych i dynamicznych. Cennik dynamiczny wylicza cenę wybranego towaru bądź usługi za pomocą zdefiniowanych parametrów (aktualnego kursu, zadanej marży, funkcji kalkulującej cenę bazową) pozycji podczas określonego żądania, np. przy wprowadzaniu ich na specyfikację w dokumencie sprzedaży, w odróżnieniu do cennika statycznego, który zwraca cenę skalkulowaną uprzednio i zapisaną na pozycji tego cennika.
 • Statusy cennika pozwalające opracować poprawnie cennik zanim zostanie wystawiony  do publicznej wiadomości. Cennik w trakcie opracowania posiada status „w przygotowaniu”, co oznacza, że jest niedostępny w sprzedaży. Po fazie opracowania cennik otrzymuje status „opublikowany”, który oznacza, że może zostać wykorzystany podczas procesu sprzedaży.

Finanse

 • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych  i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu

Rozliczenia

 • Podział płatności na rodzaje – dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
 • Rozliczenia waluta obca – PLN.
 • Kompensaty rozrachunków.

Asortyment

 • Towar może zostać przyporządkowany do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Nowy sposób definiowania jednostek miar – przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Do jednostek miar przyporządkowane są: opakowanie zwrotne, nazwa fiskalna, kod kreskowy itd. (pozwala to np. zaprogramować kasę tym samym towarem w różnych jednostkach miary, wybrać towar z daną jednostką na dokument za pomocą kodów kreskowych).
 • Jednostki posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary;
 • W kartotece można zdefiniować indywidualnie dla każdego magazynu oprócz stanu minimalnego również stan optymalny, który domyślnie jest wykorzystywany przy zamawianiu towaru u dostawcy.
 • Możliwość ukrywania towaru na wybranych magazynach.
 • Możliwość określenia standardowego terminu realizacji na Zamówieniach od klienta.
 • Możliwość określenia standardowego terminu realizacji na Zleceniach do dostawcy.

Modele

 • Obsługa rozmiarówki za pomocą modeli i jego wariantów.
 • Możliwość generowania asortymentu na podstawie modelu.

Klienci

 • Możliwość przypisania typu transakcji handlowej i waluty, w jakiej ma zostać domyślnie wystawiony dokument sprzedaży oraz określenia limitu kredytu kupieckiego, który uwzględnia również wydany (dokumenty WZ) towar z magazynu.
 • Indywidualne parametry wydruków – można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
 • Centralizacja informacji o kliencie – możliwość wystawienia dokumentów handlowych pracownikowi i wspólnikowi.
 • Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) – dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
 • Osobne cenniki dla klientów.
 • Możliwość wymiany dokumentów za pomocą pliku EPP.
 • Możliwość konfiguracji kolejności przechodzenia po kolumnach w dokumentach.
 • Możliwość definiowania naklejek dla towarów i klientów.

Urządzenia zewnętrzne

 • Rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).
 • Serwer kasowy umożliwiający automatyczną synchronizację kartotek asortymentu z kasami fiskalnymi, sprawdzarkami cen i wagami etykietującymi oraz automatyczny odczyt danych o sprzedaży z kas fiskalnych.
 • Możliwość pobrania z kasy paragonów kasowych i wystawienia na ich podstawie zwrotu detalicznego lub faktury detalicznej.
 • Odbiór sprzedaży dziennej z kasy fiskalnej z uwzględnieniem asortymentu brakującego na stanie magazynowym w programie (przesorty).
 • Odbiór raportów dobowych.

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/klient.dhosting.pl/grupamediam/www/programydlafirm/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Core2Duo (lub nowszym);
 • 4GB pamięci operacyjnej RAM;
 • system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2, 2012, 2014, 2016 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.

Porównanie programów z linii Subiekt

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Subiekt – Subiekt GT, Subiekt nexo oraz Subiekt nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • “-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
 • “+” – funkcja jest realizowana przez program;
 • “+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • “*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Subiekta GT).
Funkcja GT nexo nexo PRO
Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli itd. +/- + +
Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego) + +
Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały) + +
Seryjny tryb dopisywania klientów + +
Wielu opiekunów klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów + +
Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem + +
Zdefiniowane szablony klientów + +
Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient + +
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/- + +
Zaawansowane pola własne klientów * +
Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/- + +
Indywidualne scenariusze windykowania klienta + +
Definiowanie parametrów dostaw od klienta + +
Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko format EPP) + +/- +/-
Asortyment
Definiowanie modeli asortymentu z generowaniem wariantów asortymentu (np. buty w różnych rozmiarach, kolorach) na podstawie definicji modelu +/- + +
Hierarchiczne jednostki miary z definiowaniem rozmiarów, wagi, objętości, kodu kreskowego i PLU per każda jednostka miary +/- + +
Definiowanie i wykorzystanie minimalnego, maksymalnego i optymalnego stanu magazynowego asortymentu +/- + +
Zamienniki asortymentu +
Wielu dostawców i odbiorców asortymentu z przypisaniem deklarowanych cen +
Działy sprzedaży + +
Definiowanie wielu cenników podstawowych z definiowaniem progów cenowych +/- + +
Rozbudowane cenniki dodatkowe +
Definiowanie usług wymagających zużycia materiałów do ich wykonania +
Galeria zdjęć asortymentu +/- + +
Obsługa kosztów recyklingu + +
Definiowanie automatycznej numeracji partii przyjmowanego asortymentu +
Definiowanie działań (np. zadań), które zostaną wygenerowane wraz z użyciem asortymentu na wybranych typach dokumentów (wymagana licencja Gestora) + +
Funkcje wspólne dla dokumentów
Konfigurowanie widoczności poszczególnych pól w dokumentach + +
Graficzna mapa powiązań między dokumentami + +
Kosztorysowanie usług w oparciu o użyte materiały +
Definiowanie sposobu i miejsca dostawy +/- + +
Ewidencjonowanie i wliczanie kosztów dodatkowych (np. transport, ochrona) +
Wyliczanie podatku VAT jako sumy z pozycji dokumentu lub według obrotu w stawce + +
Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku +
Dopisywanie działań do dokumentów i pozycji dokumentów (wymagana licencja Gestora) +/- + +
Kopiowanie i wklejanie pozycji asortymentowych między dokumentami +
Statusy dokumentów reprezentujące przebieg procesów w firmie +/- + +
Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości + +
Konfigurowalne podsumowanie specyfikacji towarowej (m.in. masa, objętość, kwota netto, brutto, wartości zrealizowane, niezrealizowane, obrót opakowaniami itd). +/- + +
Wstawianie pozycji asortymentowych z możliwością podglądu danych (np. zdjęcia asortymentu) + +
Definiowalne kolorowanie pozycji (np. sprzedawanych poniżej kosztów, minimalnej marży, gratisów, całkowicie zrealizowanych itd.) +/- + +
Wprowadzenie historii danych asortymentu + +
Ręczne sterowanie kolejnością pozycji na dokumentach + +
Kumulowanie jednakowych pozycji wstawianych do dokumentu + +
Zamówienia od klientów i do dostawców
Dedykowane dokumenty: zamówienie od klienta, faktura pro forma, zamówienie do dostawcy +/- + +
Definiowanie minimalnej wpłaty niezbędnej do realizacji zamówienia od klienta +
Rezerwacje asortymentu zamówionego przez klienta +/- +/- +
Obsługa kompletacji zamówień, czyli zapewnienia stanów magazynowych odpowiednich do zrealizowania zamówień +
Montaż kompletów na podstawie zamówionego asortymentu + +
Określanie zamawiającego, nabywcy, odbiorcy i płatnika na zamówieniach + +
Częściowa, wielostopniowa realizacja zamówień od klientów +/- + +
Generowanie zamówień do dostawców na podstawie asortymentu zamówionego przez klientów z opcjonalnym zamawianiem składników kompletów +/- + +
Kontrola kolejności realizacji zamówień od klientów +
Dedykowany widok asortymentu zamówionego przez klientów ze zbiorczą realizacją +
Dedykowany widok asortymentu na wyczerpaniu z inteligentnym generowaniem zamówień do dostawców +
Dokumenty handlowe
Sprzedaż z wielu magazynów na dokumencie + +
Wiele algorytmów sprzedaży (FIFO, LIFO, HIFO itd.) +/- +/- +
Faktury zaliczkowe z obsługą stopniowego wydawania asortymentu oraz przypisywaniem zaliczek do pozycji +/- + +
Sprzedaż ze wskazanych dostaw * +
Organizowanie promocji +/- + +
Faktury RR z obsługą Funduszy Promocji +/- + +
Dokumenty magazynowe
Zlecenia montażu kompletów ze stosowaniem receptur + +
Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji) + +
Korekty dokumentów magazynowych * + +
Rozbicie przyjęcia na partie z opisem poszczególnych partii i opcjonalnym pilnowaniem unikalności kodów dostaw +/- +
Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych +
Przesunięcia międzymagazynowe z wyróżnieniem dostaw w drodze +/- + +
Wyróżnienie niezafakturowanych dostaw z przypomnieniem o konieczności zafakturowania +
Zbiorcze fakturowanie dokumentów magazynowych z konsolidacją jednakowych pozycji +/- +
Dokumenty finansowe i rozrachunki
Płatności ratalne +
Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami, a częściowo dolarami; w nexo i GT – tylko złotówki z obcą walutą) +/- +/- +
Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami) +
Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu) +/- + +
Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera) +
Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie + +
Kompensaty wielowalutowe +
Windykacja należności +/- + +
Wczytywanie wyciągów bankowych z plików CSV + +
Urządzenia zewnętrzne
Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej + +
Import raportów dobowych z urządzeń fiskalnych + +
Obsługa czytników kodów kreskowych (W Subiekcie nexo brak obsługi czytników RS) + +/- +/-
Obsługa kolektorów danych z wczytywaniem danych do dokumentów + +
Zapis nieznanych w Subiekcie towarów do kartoteki asortymentowej na podstawie odbioru sprzedaży + +
Obsługa braku stanów magazynowych asortymentu sprzedanego w kasie fiskalnej +/- + +
Raporty
Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe (np. wystawianie dokumentów na podstawie wyników raportu) + +
Uprawnienia do poszczególnych raportów + +
Raporty własne użytkowników + +
Raport ułatwiający kontrolowanie obrotu kaucjonowanymi opakowaniami zwrotnymi + +
Ogólne
Biblioteka załączników (dokumentów) * +/- +
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS + +
Flagi własne * +/- +
Pola własne * +/- +
Własne wzorce wydruków +/- +/- +
Sfera * +
Uprawnienia użytkowników organizowane w role +
Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków +/- +
Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie + +
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) + +
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) + +
Naklejki + + +
Schowek +
Brudnopis +
Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu) + +
Obsługa jednostek samorządu terytorialnego +/- + +
Jednolity Plik Kontrolny z obsługą faktur detalicznych i pomniejszeń sprzedaży detalicznej +/- + +
Podgląd danych archiwalnych ze starszych programów + +
Wystawianie deklaracji Intrastat +
Obsługa podatku akcyzowego +

Urządzenia zewnętrzne – lista

Na niniejszej stronie przedstawiamy listę urządzeń dodatkowych, z którymi współpracuje Subiekt nexo.

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017

Kasy fiskalne

 • Aclas Kobra
 • Datecs Maluch E.ko
 • Datecs Maluch Plus
 • Datecs Semi E.ko
 • Datecs Semi Plus
 • Elcom Euro-150TE Flexy
 • Elcom Euro-50TE Mini
 • Elzab Alfa Extra
 • Elzab Alfa Extra (przed 2001)
 • Elzab Alfa Max
 • Elzab Alfa Max E
 • Elzab Alfa Max E KP
 • Elzab Alfa Super
 • Elzab Delta Lux
 • Elzab Delta Max
 • Elzab Delta Max E
 • Elzab Delta Max E LAN
 • Elzab Delta Max G
 • Elzab Delta Max G E
 • Elzab Delta Max G E LAN
 • Elzab Delta Max G LAN
 • Elzab Delta Max LAN
 • Elzab Eco
 • Elzab Jota
 • Elzab Jota E (6143/4095 PLU)
 • Elzab K10
 • Elzab K10+
 • Elzab Mini
 • Elzab Mini E
 • Elzab Mini 2000 PLU
 • Elzab Mini 511 PLU
 • Novitus Bravo
 • Novitus Lupo
 • Novitus Lupo E
 • Novitus Mała Plus
 • Novitus Mała Plus E
 • Novitus Nano E
 • Novitus Next
 • Novitus PS 3000
 • Novitus PS 3000 Net
 • Novitus PS 3000 Plus
 • Novitus PS 4000 E
 • Novitus Sento E
 • Novitus Soleo
 • Novitus Soleo Plus
 • Novitus Soleo Plus E
 • Posnet Bingo HS
 • Posnet Bingo HS EJ
 • Posnet Bingo HS EU
 • Posnet Bingo HS XL EJ
 • Posnet Mobile
 • Posnet Mobile HS EJ
 • Posnet Neo EJ
 • Posnet Neo EJ Plus
 • Posnet Neo XL EJ
 • Posnet Revo
 • Sharp ER-A285P

Drukarki fiskalne

 • Elemis Giga
 • Elzab D10
 • Elzab FP-600
 • Elzab Mera
 • Elzab Mera EFV
 • Elzab Mera EFV TFT
 • Elzab Mera TE TFT
 • Elzab Mera TE FV TFT
 • Elzab Mera+ TE FV
 • Elzab Omega
 • Elzab Zeta
 • Emar Printo 57T
 • Emar Tempo 3
 • Epson TM-T801FV
 • Farex Flex
 • Innova DF-1 APS FV
 • Innova Profit EJ
 • Posnet Temo
 • Posnet Temo HS EJ
 • Posnet Temo HS FV EJ
 • Posnet Thermal 39.1
 • Posnet Thermal FV EJ
 • Posnet Thermal HD FV EJ
 • Posnet Thermal HS EJ
 • Posnet Thermal HS FV
 • Posnet Thermal HS FV EJ
 • Posnet Thermal XL
 • Torell Andros
 • Novitus Bono E
 • Novitus Delio Prime
 • Novitus Delio Prime E
 • Novitus Deon E
 • Novitus HD E
 • Novitus Quarto
 • Novitus Vega Mobil
 • Novitus Vento
 • Novitus Vivo
 • Upos Columba FVA
 • Upos FP-T260FVA
 • Upos FP-T88FVA
 • Upos FP-TA10FVA

Sprawdzarki cen

 • Elzab RF
 • Elzab RF+
 • Elzab RL
 • Elzab RL+
 • Elzab RW
 • Elzab RW+

Wagi etykietujące

 • Dibal serii 500
 • Elzab Proxima 30M

Kolektory danych

 • Elzab Kolektor Plus na terminalu Zebex Z-9000
 • Novitus Inwentaryzator 3.1 (licencja podstawowa) na terminalu CPT 8200 i CPT 8400
 • Novitus Inwentaryzator 3.1 (licencja pełna) na terminalu CPT 8200 i CPT 8400

Terminale płatnicze

 • Elavon (terminal Ingenico iCT250)
 • eService (terminal Ingenico iCT220)
 • FirstData/Polcard (terminal Verifone VX 520)
 • FirstData/Polcard (terminal Verifone VX 680 WiFi)
 • Flexi.Link
 • PayTel (terminal Ingenico iCT220)
 • Polskie ePłatności (terminal Ingenico iCT220)
 • Polskie ePłatności (terminal Verifone VX 510)

Może Ci się spodobać…