Gratyfikant nexo PRO – Licencja na 50 pracowników

2,704.77  2,199.00  (netto)

Gratyfikant nexo PRO (system kadrowo-płacowy) – Licencja na 50 pracowników.

Gratyfikant nexo PRO to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Opis

Gratyfikant nexo PRO to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo PRO zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Gratyfikant nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Gratyfikanta można dodawać indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo PRO:

 • strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
  – składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  – określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
  – łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  – rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
  – automatyzacja naliczania  wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
  – analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  – duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
 • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
  – godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  – urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
  – ekwiwalenty za urlop;
 • akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gratyfikanta – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;
 • tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne składniki płacowe, tzw. pluginy);
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy według własnych kryteriów;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. umów o pracę);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • rozszerzone możliwości umów cywilnoprawnych: prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy – godziny przepracowane, ewidencjonowanie różnego rodzaju absencji, dostęp do ewidencji naliczeń i potrąceń, dowolne składniki płacowe;
 • rozszerzone możliwości składników definiowalnych – odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego miesiąca oraz wypłat/rachunków z poprzednich miesięcy;
 • wielopoziomowa struktura organizacyjna.

Ogólne

 • Strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie firmy:
  – informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników;
  – liczba zatrudnionych pracowników w podziale na różne rodzaje umów (na czas określony, nieokreślony, próbny);
  – informacja o kończących się umowach;
  – informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach;
  – podsumowanie wynagrodzeń w bieżącym miesiącu;
  – informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji);
  – ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu.
 • Wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.
 • System przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.

Kadry

 • Rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi: badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe, nagrody i kary, historia zatrudnienia, członkowie rodziny, przychody i koszty autorskie z innych źródeł.
 • Biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych).
 • Ewidencja umów o pracę i umów cywilnoprawnych z aneksami.
 • Możliwość rozbudowy umów cywilnoprawnych o elementy właściwe umowom o pracę: składniki płacowe, dział, stanowisko, ewidencja absencji i inne.
 • Automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w wyniku wykonywania operacji mogących wpływać na ten wymiar – na przykład po przedłużeniu umowy w ciągu roku.
 • Bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców.

Płace

 • Prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.
 • Trzy sposoby określania wartości składników:
  – kwota;
  – definicja (możliwość budowania wyrażeń z funkcji wbudowanych w programie – np. płaca minimalna, liczba dni absencji różnego rodzaju, liczba przepracowanych godzin nocnych oraz godzin nadliczbowych, wartość innego składnika płacowego, wartość pozostałych wynagrodzeń z zadanego okresu oraz wiele innych – a także własnych parametrów;
  – „składniki programowalne” (nieograniczone możliwość do zastosowania przez doświadczonego serwisanta/programistę).
 • Trzy poziomy określania wartości składników:
  – w słowniku składników (dla całej firmy);
  – w definicji listy płac (np. dla działu);
  – w umowie (dla konkretnego pracownika).
 • Rozbudowane możliwości parametryzacji składników (parametry obliczania wartości finalnej, wpływu na podatki i składki ZUS i wiele innych).
 • Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników.
 • Mechanizmy automatyzujące naliczanie wynagrodzeń: strona główna prezentująca stan realizacji planu wynagradzania pracowników, widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie, rozbudowany i intuicyjny kreator naliczania wynagrodzeń.
 • Analizator wypłaty prezentujący w zrozumiałej formie w jaki sposób zostały obliczone poszczególne kwoty (uwzględnia także zmiany wprowadzone przez użytkownika po naliczeniu wynagrodzenia.
 • Definiowanie wydruków typu lista płac (łatwe i zarazem dające duże możliwości konfiguracji).
 • Operacje kasowe oraz przelewy do wypłat dla pracowników oraz różnych instytucji (np. komornik, firma ubezpieczeniowa, związki zawodowe).

Karta pracy

 • Elastyczne planowanie czasu pracy.
 • Wiele systemów rozliczania czasu pracy.
 • Dowolne okresy rozliczeniowe.
 • Rejestrowanie faktycznego czasu pracy:
  – godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  – urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności.
 • Rejestrowanie i rozliczanie ekwiwalentów za urlop.
 • Delegacje krajowe i zagraniczne.
 • Ewidencja akordów (akordy liniowe i progresywne).
 • Ewidencja prowizji (prowizje liniowe i progresywne).
 • Ewidencja sporadycznych naliczeń i potrąceń.

Portal pracownika

 • Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.
 • Informacja o wynagrodzeniach.
 • Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość zgłoszenia urlopu.

Inne

 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS.
 • Obsługa potrąceń komorniczych.
 • Deklaracje skarbowe (naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna PIT-2, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40).
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS (współpraca z programem Płatnik).
 • Bankowość elektroniczna.

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/klient.dhosting.pl/grupamediam/www/programydlafirm/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Core 2 Duo (lub nowszym);
 • 4GB pamięci operacyjnej RAM;
 • system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2, 2012, 2014, 2016 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gratyfikant – Gratyfikant GT, Gratyfikant nexo oraz Gratyfikant nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • “-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
 • “+” – funkcja jest realizowana przez program;
 • “+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • “*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Gratyfikanta GT).
Funkcja GT nexo nexo PRO
Sfera dla Gratyfikanta * +
Zaawansowane pola własne * +
Raporty własne i wydruki własne * +
Widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie + +
Wsparcie dla ZFŚS +/-
Pracownicy
Dane wdrożeniowe – zapewnienie ciągłości informacji także dla świadectw pracy oraz druków ZUS Z3 +/- + +
Dane o urlopach – w programie dostępny zawsze aktualny wymiar należnego urlopu dla pracownika, automatyczne przeliczanie (na przykład po przedłużeniu umowy) + +
Portal pracownika – możliwość zgłaszania urlopu przez internet, sprawdzanie danych o wynagrodzeniach i potrąceniach komorniczych + +
Wydruk dokumentów pracowniczych – kwestionariusz osobowy,karta przychodów, karta wynagrodzeń i wiele innych +/- + +
Umowy
Ewidencja umów o pracę, aneksów, dwóch równoległych umów o pracę z jednym pracownikiem, kontynuacja umowy “w środku” miesiąca (jedna wypłata przy kontynuacji umowy) +/- + +
Ewidencja umów cywilnoprawnych z bogatą obsługą możliwość bardzo dużej rozbudowy możliwości umów cywilnych (kalendarz i ECP, składniki płacowe) +/- +/- +
Hierarhiczna struktura firmy +
Możliwość stworzenia własnej konfiguracji umowy o pracę, odpowiadającej potrzebom firmy. Dla własnych konfiguracji można włączyć ewidencjonowanie lub nie danych związanych: z godzinami przepracowanym, urlopami, chorobami, określeniem działu i stanowiska i innymi + +
Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników + +
Intuicyjny edytor wydruku umowy o pracę z możliwością wykorzystania wielu wzorców (umowa, aneks, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia) +/- + +
System wynagrodzeń
System wynagrodzeń oparty o definicje list płac i składniki płacowe – podstawową cechą jest łatwość stworzenia oraz prostota dokonywania zmian w późniejszym okresie +/- + +
Konfigurowalne składniki płacowe z możliwością określenia wartości na trzech poziomach – w danych składnika (dla całej firmy, w definicji listy płac – dla działu, w umowie – dla pracownika) +/- + +
Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą wbudowanego edytora +/- + +
Możliwość ustalenia wartości składnika w niemalże dowolny sposób za pomocą skryptu * +
W pełni edytowalna wypłata  (możliwość edycji wartości nominalnej i finalnej składników, przeliczanie wszelkich zależności) +/- + +
Informator wypłaty – pełen informacje o sposobie wyliczenia wypłaty wraz z opisem, zawsze aktualny – nawet po edycji wypłaty +/- + +
Elastyczne i intuicyjnie definiowane wydruki list płac/rachunków, odcinków wypłat/rachunków, zbiorczych zestawień list płac/rachunków oraz karty wynagrodzeń. Jedna konfiguracja wydruku może obsługiwać wszystkie wyżej wymienione typy dokumentów +/- + +
Kreator naliczania wynagrodzeń – pełna automatyzacja generowania list płac i wypłat +/- + +
Korygowanie wynagrodzeń – edycja rozliczonego okresu w dowolnym zakresie +/- + +
Zbiorcze operacje związane z edycją systemu wynagrodzeń – przypisywanie, usuwanie, ustalenie wartości dla wielu pracowników jednocześnie + +
Listy rachunków – intuicyjne rozliczanie umów cywilnoprawnych +/- + +
Widżet przypominający o konieczności naliczenia wynagrodzeń według zdefiniowanego planu + +
Możliwość wyliczenia wypłaty z wyprzedzeniem w dowolnym miesiącu np. w przypadku znanej długotrwałej absencji pracownika + +
Karta pracy
Przejrzyste moduły czasu pracy w formie kalendarzowej oraz modułowej (harmonogram, absencje chorobowe, urlopowe, inne nieobecności) o godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne, o urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności +/- + +
Sumaryczna ewidencja czasu pracy – możliwość wpływania na wyliczenie wypłaty, rozliczanie pracy menedżerów + +
Dowolne okresy rozliczeniowe +/- + +
Wiele systemów rozliczania czasu pracy + +
Podstawa zasiłku chorobowego znana już podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego (możliwość ręcznej edycji) + +
Delegacje krajowe i zagraniczne + +
Deklaracje ZUS
Możliwość utworzenia rozrachunku na podstawie deklaracji + +
Wydruki
Kilkadziesiąt wydruków kadrowych, w pełni edytowalnych wbudowanym w program edytorem +/- + +
Strona główna
Kafel wynagrodzenia – informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników + +
Informacja o kończących się umowach +/- + +
Informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach +/- + +
Informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji) +/- + +
Ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu +/- + +
Działania
Przypomnienia kadrowe – pojawiające się po wykonaniu określonych czynności (rozwiązanie umowy spowoduje wyświetlenie pytań o wystawienie świadectwa pracy, PIT-11 oraz wyrejestrowanie z ZUS z możliwością wybrania opcji “Przypomnij później” i zapisania do modułu Działania, dzięki czemu program poinformuje i wyświetli odpowiednią informację w późniejszym czasie) + +
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS + +
Portal pracownika
Nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych + +
Informacja o wynagrodzeniach + +
Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego + +
Możliwość zgłoszenia urlopu + +

Może Ci się spodobać…